3-son ichki kаsаlliklаr kаfedrаsi, endokrinologiya kursi bilаn
Menu Close Menu

3-son ichki kаsаlliklаr kаfedrаsi, endokrinologiya kursi bilаn

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna

Tibbiyot fanlari doktori, dotsent


Qabul vaqti: Dushanba–Shanba soat
Tel:

+998902719361

E-mail: Shgulandom@gmail.com, dr86@inbox.ru,
Manzil: 3 ichki kasalliklar va endokrinologiya kafedrasi Samarqand tibbiyot birlashmasi markaziy shifoxonasi 3 – terapiya bo'limi bazasida joylashgan

Kafedra a'zolari


F.I.SH Lavozimi
Shodikulova Gulandom Zikriyaevna Tibbiyot fanlari doktori,dotsent
Yusupov Fazliddin Todjievich Tibbiyon fanlar nomzodi, assistent
Juraev Sobir Omonovich Tibbiyon fanlar nomzodi, assistent
Kurbanova Zuxra Palvanovna Assistent
Ibadova Olga Aleksandrovna Assistent
Sheranov Adham Mamadiyarovch Assistent
Samatov Dilshod Karimovich Assistent
Pulatov Ulug’bek Sunatovich Assistent
Ergashova Madina Muxtorovna Assistent
Toirova Zarangiz Kamolovna Assistent
Mirzaev Ozod Voxidovich Assistent
Ellamonov Suxrob Assistent

KAFEDRA TARIXI


  Fakultet terapiya kafedrasi 1932-1933 o’quv yillarida tashkil etilgan. Kafedra Samrqand shahar 1 – son klinkasida joylashgan bo’lgan. Birinchi kafedra mudiri A.M. Krasnopolskiy bo’lgan u gastroenterologiya muammolari bilan shug’ullangan.
1935-1942 yillarda kafedra mudirligi bilan dotsent P.I. Denisova boshchiligida A.J. Jalalov kandidatlik dissertatsiyasini himoyaqilgan.
  1942-1949 yillarda proffesor T.S. Mnatsakanov kafedrani boshqargan. Shu bilanbirga, professor T.S. Mnatsakanov institute decani va prorektori lavozimlarida ishlagan.
  1949-1957 yillarda kafedrani o’sha paytda institute rektori bo’lgan A.K. Odilov boshqargan.
  1957-1986 yillarda fakultet terapiyasi kafedrasini O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, tibbiyot fanlari doktori, professor N.A. Mirzayan. Uning rahbarligida 2 ta doktorlik va 27 ta nomzodlik dissertatsiyalari himoya qilindi.
  1986-1996 yillarda kafedra mudiri Respublikada xizmat ko'rsatgan shifokor, professor N.M. Kamolov. Xuddi shu yillarda prof. N.M. Kamolov Samarqand tibbiyot institute rektoriedi. N.M.Kamolov boshchiligida 7 ta doktorlik dissertatsiyasi yakunlandi. O'zbekistonda birinchi marta "Ichki kasalliklar" darsligi nashr etildi.
  1996-1997 o'quv yillari prof. F.S. Tadjieva 1997-1999 yillarda professor G. X. Xaydarova boshqargan.
  1999-2002 yillarda .№1 Ichki kasalliklar kafedrasi tuzilgan uni tarkibiga fakultet terapiyasi kirgan uni dotsent U.BSamiev boshqargan.
  2002-yildan fakultet terapiyasi kafedrasini yana mustaqil kafedra bo’lib ajralib chiqgan uni tfd R.RSattarov boshqargan kafedra Samarqand tibbiyot birlashmasi markaziy shifoxonasi 3 – terapiya bo'limi bazasida joylashtirilgan.
  2012-yildan xozirgi vaqtgacha dotsent G.Z. Shodikulova boshqarib kelmoqda. 2015 yildan kafedraga fakultet terapiya va gematologiya nomi berilgan.
  2013-yildan kafedra 3 ichki kasalliklar va endokrinologiya kafedrasi nomi bilan yuritiklmoqda.

MA’NAVIY-MA’RIFIY ISHLAR


  3-son ichki kasalliklar va endokrinologiya kafedrasi xodimlari xar ukuv yilida institut ma’naviyat va ma’rifat markazi bilan kelishilgan xolda tuzilgan reja asosida, kafedrada kafedraning professor o‘qituvchilari murabbiylik guruhlarida ma’naviyat, ma’rifat va murabbiylik ishlarni olib borishdilar.
  Kafedrada ma’naviyat va ma’rifat burchagi tashkil qilingan, harakatlar strategiyasi yil nomlari va 5 - tashabbus stent qilinib qo’yilgan. Kafedra xodimlarining mehnat intizomi va funksional vazifalarining bajarilishi talabga javob beradigan darajada. Kafedra o’qituvchilarini milliy g’oya haqidagi ilmiy saviyasini oshirish borasida doimo kafedra mudiri va kafedraning ma’naviyati yuqori saviyada bo’lgan professor o’qituvchilari yangi fikrlarni aytib ilmiy, tarbiyaviy mafkuraviy saviyani oshirishga da’vat etib kelmoqda.
  Kafedrada ma’naviyat buyicha ma’sul o’qituvchi SHeranov A.M ma’naviyat-ma’rifat bo’limi tomonidan berilgan «Axborot soati materiallari»dan va ommaviy axborot vositalaridagi ma’lumotlardan foydalangan xolda ma’naviyat soatini talabalarga o’qib eshittiradilar, shuningdek kafedraning professor–o’qituvchilari ham bu borada o’zlarining fikrlarini bildiradilar.

Yoshlar ittifoqi faollari tomonidan O’zbekiston bayrog’i kuniga bag’ishlangan ma’ruza

O’QUV-USLUBIY ISHLARI


  Kafedrada bakalavriat yo’nalishida «Davolash ishi» mutaxassisligi bo’yicha «Ichki kasalliklar» fanidan 4 kurs davolash, pediatriya va tibbiy pedagogika fakulteti studentlari uchun 160 soat-auditor va 20 soat-auditoriyadan tashqari, 3 kurs ikkinchi ta’lim (Koreya) studentalari uchun 150 soat-auditor va 60 soat-auditoriyadan tashqari modul tizimi bo’yicha amaliy mashg’ulotlar va ma’ruzalar o’tiladi.
  Studentning bilimini nazorat qilish va baxolash O‘zbekiston Respublikasi OUMTVning 2010 yil 25 avgust № 333 sonli buyrug‘i bilan o‘zgartirish va ko‘shimchalar kiritilgan «Oliy ta’lim muassasalarida studentlar bilimini nazorat qilish va baxolash reyting nizomi» ga muvofiq va institut rektorining 2013 yil 12 sentyabrdagi № 43 sonli «Institutda o‘quv mashgulotlarini modul tizimida tashkil etish to‘g‘risida» gi, 2013 yil 19 dekabrdagi «Institutda o‘quv mashg‘ulotlarini moodle.sammi.uz intranet elektron o‘qitish tizimida tashkil etish to‘grisida»gi № 951/U sonli buyruqlari, hamda SamDMI ilmiy kengashning, 2016 yil 15 iyundagi № 9 sonli bayonnoma bilan tasdiqlangan «O’quv jarayonini kredit - modul tizimida tashkil etishda studentlar o’quv faoliyatini baxolash va nazorat qilish yuzasidan tavsiyanoma» asosida olib boriladi.

1. Шодикулова Г.З. «Кapdiologiyida miokard infarcti va unga uhshash holatlarda electrocardiografiya belgilari», Самарканд СамДТИ 2020 г., укув- услубий кулланма
2. Шодикулова Г.З. Пулатов У.С., «Алгоритм ранней диагностики ревматоидного артрита и анемии в зависимости от полиморфизма гаптоглобина», Самарканд СамДТИ 2020 г., укув услубий тафсиянома
3. Шодикулова Г.З. Ибадова О.А., Эргашева М.М., ТИРЕОТОКСИКОЗ. ТИРЕОТОКСИЧЕСКАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ., Самарканд 2019й, (40 бет ) - укув услубий тафсиянома
4. Шодикулова Г.З. Ибадова О.А., Саматов Д.К., ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ, Самарканд 2019й, (40 бет ) - укув услубий тафсиянома
5. Шодикулова Г.З. Ибадова О.А., Шеранов А.М., НЕКОРОНАРОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МИОКАРДА:КАРДИОМИОПАТИИ КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ, Самарканд 2019й, (48 бет ) - укув услубий тафсиянома
6. Шодикулова Г.З. Бабамурадова З.Б., АЛГОРИТМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, Ташкент 2019й, (27 бет) - укув услубий тафсиянома

ILMIY TADQIQOT ISHLARI


   3 – son ichki kasalliklar kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari doktori,dotsent G.Z.Shodikulova raxbarligida ass Babamurodova Z.B. tomonidan 2020 yil «Значение фенотипических, генотипических маркеров на развитие, течение и раннюю диагностику недиференцированной дисплазии соединительной ткани» mavzusida PhD ximoya qilindi. ass. U.S.Pulatov tomonidan “Влияние фенотипов гаптоглобина на течение и эффективность лечения анемии у больных с ревматоидным артритом”, ass. M.M. Ergashava tomonidan “Особенности клинического лечения, диагностики и лечения вторичного остеоартроза у женщин с ревматоидным артритом”, ass. D.K. Samatov “Особенности течения, диагностики и лечения патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта у пациентов с дисплазией желудочно-кишечного тракта” mavzularida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Kafedra dotsent va assistenlari tomonidan ilmiy amaliy konferentsiyalarda muntazam ravishda qatnashib kelinmoqda 2020 yilda jami chop etilgan maqolalar 21 ta jumladan Respublikada 8 ta va Xorijda 13 ta, shundan Scopus i Web of Science jurnallarida 3 ta maqola chop etilgan.

Ixtirolar, patentlar, ratsionalizatorlik takliflar
1. Shodiqulova G.Z., Babamuradova Z.B. Differentsiyalanmagan biriktiruvchi to'qima displaziyasida bo'g'm sindromni korreksiyalash usuli. BTDDning fenotipik va genotipik markerlarini o'rganish, kasallikning rivojlanishini, kechishini baholash, shuningdek, BTDDda bo'g'm sindromni davolash va oldini olish usullarini takomillashtirish. Bo'g'm sindromli BTDD bo'lgan odamlarda HLA genetik markerlarini va I kollagen turiga autoantitanalar darajasini o'rganish. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 15.11.2019dan №1897.
2. Shodiqulova G.Z., Po'latov U.S. Revmatoid artrit bilan og'rigan bemorlarda erta bosqichida anemiya rivojlanish ehtimolini aniqlash dasturi. DGU 08397 Toshkent 23/06/2020
3. Shodiqulova G.Z., Ergashova M.M. Revmatoid artrit bo'lgan ayollarda ikkilamchi artrozni erta tashxislash va davolashni takomillashtirish dasturi. DGU 08403 Toshkent 23/06/2020
4. Shodiqulova G.Z., Ibadova O.A. Nospesifik interstitsial pnevmoniya rivojlanishining erta tashxislashni va asoratlarning oldini olishni takomillashtirish dasturi. 02.10.2020 г. (DGU 2020 1091)