×
Menu Close Menu

Rejalashtirish va moliya bo'limi boshlig'i

Ganiyev Utkir Gulomiddinovich


Qabul vaqti:
Tel: 66 233-27-50
Fax: (0366)233-71-75
E-mail: rejalashtirish@sammi.uz
Manzil: Samarqand sh., Amir Temur k.,18 uy

Moliya va rejalashtirish bo'limi

  Rejalashtirish va moliya bo'limi institutning asosiy tarkibiy bo'linmalaridan biri bo'lib, u nizomga muvofiq ish olib boradi va o'z faoliyatini oliy hokimiyat, ma'muriyat, shuningdek, Ilmiy kengashning qarorlari va buyruqlari asosida tashkil etadi.

Bo'limning asosiy maqsadi

  Rejalashtirish va moliya bo'limining asosiy maqsadi institut faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish va moliyalashtirishdir. Joriy va kelgusi rejalar O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining iqtisodiy boshqarmasi, Sog'liqni saqlash va ijtimoiy rivojlanish vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va boshqalarning tamoyillariga asoslanadi.

Bo'limning asosiy vazifalari
 • rejalashtirish va moliya bo'limi mablag'larning daromadlari va xarajatlarini rejalashtirishni amalga oshiradi.
 • tarkibiy bo'linmalar va moliyalashtirish manbalari nuqtai nazaridan daromad va xarajatlar smetasini ishlab chiqadi.
 • har xil xarajatlar moddalari bo'yicha hisob-kitoblarni tayyorlash uchun byudjetlashtirish va moliyaviy rejalashtirish uchun ichki normativ-huquqiy bazani ishlab chiqadi.
 • talabalar sonidan kelib chiqib kadrlar darajasini belgilaydi.
 • shtat normativlari asosida institut tuzilmasini ishlab chiqadi.
 • ma'muriy va boshqaruv, iqtisodiy, o'quv va o'qituvchilar tarkibini kadrlar bilan ta'minlash, tariflashtirishni amalga oshiradi.
 • haq to'lash shakllari va usullarini ishlab chiqadi.
 • institutning barcha sohalarida moliyaviy ahvolning iqtisodiy tahlilini olib boradi.
 • talabalar qabul qilinadigan kontingentni hisoblash yo'li bilan aniqlaydi.
 • qo'shimcha ta'lim xizmatlari narxini hisoblab chiqadi.
 • institutda shifokorlar tayyorlashni uzoq muddatli va joriy rejalashtirishda qatnashadi.
 • institut faoliyatini tashkil qiladi va moliyalashtirishni ta'minlaydi.
 • institut xodimlarining mehnatiga haq to'lash va rag'batlantirishni oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqadi.
 • fakultet yuklamasini aniqlash uchun kafedralarda soatlarni taqsimlash uchun hisob-kitoblarni tayyorlaydi.
 • buxgalteriya bo'limi va institutning boshqa bo'limlari bilan muassasaga ajratilgan mehnat va mablag'lardan to'g'ri va samarali foydalanilishini ta'minlash uchun o'zaro hamkorlik qiladi.

  Bo'lim, shuningdek, institutning pul mablag'lari va hisobvaraqlaridan foydalanishni nazorat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ish haqi, stipendiyalar, pensiyalar va hokazolarni oshirish to'g'risidagi farmonlari va qarorlarini o'z vaqtida bajaradi. Belgilangan vaqt ichida u har chorakda va yillik hisobotlarni O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligiga, shuningdek statistika bo'limiga taqdim etadi.